วันนี้ aorest ร้านพวงหรีด เสนอเรื่องจากกรณีสถานะการณ์เรือล่ม บริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความเห็นว่าจุดดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำใหญ่ทั้งยัง 2 สายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเมื่อแม่น้ำทั้งยัง 2 สายมาบรรสิ้นสุดกัน เกิดเป็นวังน้ำวน มีสายน้ำไหลแรงเชี่ยว ประกอบกับถ้ามีฝนตกเยอะ หรือฤดูน้ำหลาก จุดนี้ก็จะเป็นจุดอันตราย ทำให้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาบริเวณนี้เกิดเหตุเรือล่มบ่อยครั้ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ แม้กระนั้นก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของประชาชนที่มั่นใจว่าจุดดังกล่าวข้างต้นเป็นจุดอาถรรพณ์ด้วย

สำหรับเรื่องราวของอาถรรพณ์วังน้ำวนนี้ มีความเห็นว่าจุดดังกล่าวข้างต้นเป็นจะมีถ้ำใต้น้ำอยู่ ถ้าเรือผ่านช่วงน้ำวนนี้ จำเป็นจะต้องจุดธูปบอกเล่า เป็นการขออนุญาตผ่านทางให้สิ่งอำนาจช่วยปกป้อง เรือก็จะสามารถผ่านบริเวณจุดนี้ไปได้โดยสวัสดิภาพ

นายกฤษฎา บัวรังษี หัวหน้ากลุ่มงานท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬาจังหวัดอยุธยา ได้พูดถึงเรื่องของถ้ำใต้น้ำวัดพนัญเชิงฯ ในรายการโหนกระแส ช่วงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ระบุว่า

ความเชื่อเกี่ยวกับวัดพนัญเชิงฯ นั้น คนภายในพื้นที่เล่าต่อๆกันมาว่า เวลาไหว้หลวงพ่อโต พระพุทธรูปในอุโบสถ วัดพนัญเชิงฯ เมื่อเอาหูแนบพื้น ก็จะได้ยินเสียงเสมือนมีโพรง หรือว่าถ้ำอยู่ด้านล่าง ก็เลยเช้าใจกันว่าด้านล่างมีถ้ำ รวมทั้งมีโพรงตะไข้ใหญ่อยู่ด้านล่าง ซึ่งในประเด็นนี้เป็นความเชื่อที่มาในลักษณะของความเป็นสิริมงคล โชคลาภ ไม่ได้เป็นความมั่นใจว่าจะมีคนใดเสียชีวิตที่ตรงนั้น

รวมทั้งเมื่อพูดถึงวัดพนัญเชิงฯ แล้ว ยังมีหนึ่งเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัดพนัญเชิงฯ เป็นเรื่องของพระนางสร้อยดอกหมาก โดยปรากฎในพงษาวดารเหนือ ที่ได้มีการพูดถึงพระนางสร้อยดอกหมาก ไว้ในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งว่า

พระนางสร้อยดอกหมาก เป็นพระธิดาบุญธรรมของพระผู้เป็นเจ้ากรุงจีน เกิดจากจั่นหมาก พระผู้เป็นเจ้ากรุงจีนได้ทรงชูลูกสาวของพระองค์ให้เป็นพระอัครมเหสีของพระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้ง โดยทั้งยัง 2 เข้าพิธีอภิเษกกัน ก่อนที่พระผู้เป็นเจ้ากรุงจีนจะทรงจัดเรือสำเภาให้พระเจ้าสายน้ำผึ้ง รวมทั้งพระนางสร้อยดอกหมากได้เสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา

เมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งได้เสด็จเข้าวังก่อน รวมทั้งส่งคนรับมาพระนางสร้อยดอกหมากเข้าวัง แม้กระนั้นพระนางสร้อยดอกหมากนั้น ต้องการที่จะให้พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งมารับด้วยพระองค์เองเมื่อมองไม่เห็นพระองค์ก็เลยไม่ยอมเสด็จ ประกอบกับที่พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งได้ทรงบอกหยอกเย้าในเชิงว่าไม่มาก็อยู่ที่นี่ พระนางเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งความน้อยพระทัย ก็เลยทรงกลั้นพระทัยจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งก็เลยโปรดฯ ให้สร้างศาลขึ้นเพื่อนึกถึงพระนางสร้อยดอกหมากที่จากไป

สำหรับ ศาลพระนางสร้อยดอกหมาก หรือศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ตั้งอยู่ด้านในบริเวณวัดพนัญเชิงฯ จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปขอพรในหัวข้อต่างๆทั้งยังขอพรความรัก การงาน การบรรลุผล รวมทั้งทรัพย์สิน